За нас вече чуха и в Португалия

На 21 и 22 юни в Каштелу де Виде и Марвао, Португалия се проведе среща по

проект RAMSAT

Тази среща бележи края на първа фаза на проект RAMSAT – всички партньори разработиха
планове за действие, които предоставят подробности за това как научените уроци, извлечени от

сътрудничеството, ще бъдат приложени във всеки един от регионите.

Проект RAMSAT – Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен
туризъм, в който Сдружение Еврорегион Плевен-Олт е партньор, е отговор на спешната
необходимост от насърчаване на регионалните политики за устойчиво използване на ресурсите
както на ниво природно и културно наследство, така и на ниво на алтернативен туризъм.
Проектът е свързан с тематичната цел Опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната
ефективност и Инвестиционния приоритет: Съхранение, опазване, популяризиране и развитие на
природното и културно наследство, на Програма Интеррег Европа.
В Европа отдалечените и планински райони като цяло са бедни по отношение на развитие на
селскостопански или промишлени дейности, но в същото време представляват културни и
природни ресурси с висока стойност. Това наследство често остава неизползвано и в крайна
сметка може да бъде унищожено.
Чрез обмен на добри практики и знания между партньорските региони, RAMSAT насърчава
подобряването на регионалните и местни политики, насочени към развитие на туризма в
целевите райони, за гарантиране на устойчиво използване на природните ресурси и културното
наследство и за насърчаване на по-ефективно управление.
По време на проекта партньорите организираха няколко регионални събития за популяризиране,
като всеки партньор идентифицира добри регионални практики, които могат да бъдат
трансферирани в други региони.
Партньорите по проекта досега са събрали тридесет и пет добри практики, шестнадесет от които
са одобрени и успешно публикувани в платформата за обучение по политики. Създателите на
политики в цяла Европа вече могат да се запознаят с тези добри практики, тъй като те
представляват добри примери, които могат да бъдат мултиплицирани.
Понастоящем, в края на първата фаза на проект RAMSAT, партньорите разработиха своите планове
за действие, които предоставят детайли за това как ще бъдат приложени научените уроци,
извлечени от сътрудничеството, за подобряване на политическия инструмент, разглеждан във
всеки от регионите.
Всички планове за действие, разработени от партньорите, са одобрени и проектът ще влезе във
втората си фаза, посветена на изпълнението на тези планове във всички партньорски региони.
За повече информация https://projects2014-2020.interregeurope.eu/ramsat/

За нас вече чуха и в Португалия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото