Нашите приключения – хит на тематичен уебинар

На 27.05.2021 се проведе Тематичен уебинар „Използване на природното и културно  наследство в приключенския туризъм“ в рамките на изпълнението на Проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020. Организатор на събитието беше партньор 3 –  Агенция за регионално развитие Засавие, Словения. Българският партньор по проекта е Сдружение Еврорегион Плевен-Олт, гр. Плевен.

Целта на събитието беше да се представи развитието на приключенския туризъм в шестте европейски региона и да се споделят добри практики в тази област.

Сдружение Еврорегион Плевен-Олт представи пред партньорската мрежа и заинтересованите страни като добри практики в приключенския туризъм Проект „Приключение с балон“, ROBG-14, Проект „Драконови лодки“ (ROBG-399) и Проект „Съвместно приключение по планинските пътеки“ (ROBG-399), съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Проектите бяха представени по отношение на партньорство, проектни дейности, постигнати резултати, ресурси за реализиране, потенциал за трансфер, доказателство за успехи, постигнати в рамките на проекта.

И трите представени трансгранични проекта взимат предвид приликите и допълненията между граничните зони по отношение на познаване/популяризиране на природното и културното наследство и природните ресурси. В презентацията бяха включени линкове към уебсйтовете на проектите.

Проект „Приключение с балон“, ROBG-14, Проект „Драконови лодки“ (ROBG-399) и Проект „Съвместно приключение по планинските пътеки“ (ROBG-399) са подадени към базата данни с добри практики на Програма Интеррег Европа, от където те са видими за всички държави и организации, участващи в изпълнение на програмата.

Проект RAMSAT се съсредоточава върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:  екотуризъм, приключенски, културен и селски туризъм.

Основната цел може да бъде обобщена в увеличаване на броя посещения на културно и природно наследство и атракции, и увеличаване на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.

Партньори по проекта са:

  1. Сдружение на общните Алто Алентехо – Португалия;
  2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
  3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
  4. Регионално правителство на Теурел – Испания;
  5. Пратньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
  6. Община Рашинари – Румъния;
  7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.
Нашите приключения – хит на тематичен уебинар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото