Приключенският туризъм отново на фокус

На 30.06.2021 г., в гр. Плевен се проведе среща на групата на местните заинтересовани страни в рамките на изпълнението на Проект PGI06218, RAMSAT, „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, финансиран Програма Интеррег Европа 2014-2020. Събитието беше свързано с тематичен уебинар „Използване на природното и културно  наследство в приключенския туризъм“ и бе организирано от Сдружение Еврорегион Плевен-Олт, гр. Плевен.

Целта на събитието беше да се представи развитието на приключенския туризъм в шестте европейски региона и да се споделят добри практики в тази област. В срещата взеха участие представители на Община Плевен, както и представители на институции, ангажирани в сферата на туризма.

Сдружение Еврорегион Плевен-Олт сподели със заинтересованите страни добрите практики в приключенския туризъм, които бяха представени от българска страна на междурегионалния уебинар, а именно  Проект „Приключение с балон“, ROBG-14, Проект „Драконови лодки“ (ROBG-399) и Проект „Съвместно приключение по планинските пътеки“ (ROBG-399), съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.

Проектите бяха представени по отношение на партньорство, проектни дейности, постигнати резултати, ресурси за реализиране, потенциал за трансфер, доказателство за успехи, постигнати в рамките на проекта.

И трите представени трансгранични проекта взимат предвид приликите и допълненията между граничните зони по отношение на познаване/популяризиране на природното и културното наследство и природните ресурси.

Проект „Приключение с балон“, ROBG-14, Проект „Драконови лодки“ (ROBG-399) и Проект „Съвместно приключение по планинските пътеки“ (ROBG-399) са подадени към базата данни с добри практики на Програма Интеррег Европа, от където те са видими за всички държави и организации, участващи в изпълнение на Програмата.

Проект RAMSAT се съсредоточава върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:  екотуризъм, приключенски, културен и селски туризъм.

Основната цел може да бъде обобщена в увеличаване на броя посещения на културно и природно наследство и атракции, и увеличаване на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.

Приключенският туризъм отново на фокус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото