ВЪЗКАЧВАНЕ НА ПРЕСТОЛА – входа на замъка

Вие сте на входа към замъка на краля, където е и неговата корона! Не може да минете през пазача турколак, защото ще умрете всички. Може да го победи само онзи, който се сдобие с меча на Галактическия пътешественик.

Добра старица от племето на мокрите власопойни патки знае къде се крие този меч, но от години е глуха и полусляпа и няма как да ви види и чуе. Тя често идва на пейките пред сцената на летния кинотеатър Гъбите с надежда някой да изпълни сладкопойна песен, от която слуха й да се оправи и тя отново да прогледне за красивото в живота! Намерете я

Задача: Намерете добрата старица и излекувайте слуха й

Слезте в летния кино театър

Към началото