ВЪЗКАЧВАНЕ НА ПРЕСТОЛА – Мечът

Това е меча на Галактическия пътешественик! Само ръката на истински приключенец може да го вдигне и да отвори пътя към замъка на краля! Вземете го, покосете стража на замъка и вземете короната от главата на краля докато спи на най-високото място в своя дворец. Внимавайте, будилника на краля звъни точно 90мин след старта на Вашето приключение. Ако краля се събуди, всички ще умрете! Побързайте!

 

Но ВНИМАНИЕ! Не е достатъчно само да вземете короната от главата на краля, а трябва да го убедите, че Вие сте новият законен крал на червените турколаци, а той е Вашия нов екскурзовод! За целта трябва да сложите на мястото на короната венеца на любовта на Адам и Ева, който се намира точно в краката им!

 

Задача: Намерете венеца на любовта на Адам и Ева!

Към началото